Complaint

Схема

id:

UID, генерується автоматично

author:

Organization, обов’язково

Організація, яка подає скаргу (contactPoint - людина, identification - організація, яку ця людина представляє).

title:

рядок, обов’язковий

Заголовок скарги.

description:

Опис запитання.

date:

string, Date, auto-generated

Дата подання.

dateSubmitted:

string, Date, auto-generated

Дата, коли вимога була подана.

dateAnswered:

string, Date, auto-generated

Дата, коли організатор відповів на вимогу.

dateEscalated:

string, Date, auto-generated

Дата ескалації (перетворення вимоги на скаргу).

dateDecision:

string, Date, auto-generated

День прийняття рішення по скарзі.

dateCanceled:

string, Date, auto-generated

Дата відхилення.

status:

рядок

Можливі значення:

 • draft - чорновик, початковий етап

 • claim - вимога

 • answered - дано відповідь

 • pending - не вирішено, ще обробляється

 • invalid - недійсно

 • declined - відхилено

 • resolved - вирішено

 • cancelled - скасовано

type:

рядок

Можливі значення типу:

 • claim - вимога

 • complaint - скарга

resolution:

рядок

Рішення організатора.

resolutionType:

рядок

Можливі значення типу вирішення:

 • invalid - недійсно

 • declined - відхилено

 • resolved - вирішено

satisfied:

булеве значення

Вимога задовільнена?

decision:

рядок

Рішення органу оскарження.

cancellationReason:
 

рядок

Причини відхилення.

documents:

Список об’єктів Document

auctionerAction:
 

рядок

Дія учасника.

auctionerActionDate:
 

string, Date, auto-generated

Дата дії учасника.